Dysponujemy dużym zasobem archiwalnych dokumentacji zawierających szczegółowe wytyczne producentów w zakresie dopuszczalnego okresu eksploatacji urządzeń. Na własne potrzeby opracowaliśmy dokładną i sprawdzoną metodologię określania resursu urządzeń dźwigowych która jest w 100% zgodna z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku urządzeń które oceniamy po raz pierwszy wykonujemy przegląd specjalny w cenie usługi podstawowej. Nasze oceny opieramy na statystykach własnych oraz statystykach międzynarodowych organizacji zrzeszających producentów dźwigów i zajmujących się bezpieczeństwem transportu bliskiego.